Menu
İnovasyon

Neden İnovasyon?

Pazar/tüketici ihtiyaçlarını tahmin etmek ve bu ihtiyaçları yeni ürünler, hizmetler ve üstün kaliteyle sürekli tatmin etmek
Sunumlar, kurum içi verimlilik ve fikri mülkiyet konularında farklılaşarak ve üstünlük sağlayarak rekabet boşluklarını genişletmek
Hem işletme, hem de toplum için değer yaratmak
En iyi yetenekleri bularak şirketi "çalışılacak bir iş yeri" haline getirmek
YENİLİĞE GİDEN YOL

KEŞİF

Daha önceden bilinmeyen veya tanınmayan bir şeyi ortaya çıkarmak.


Görünür

BULUŞ

Deneme yoluyla "bilineni" dönüştürerek yeni bir şey yaratmak.


Olanaklı

İNOVASYON

Düşünceyi benzersiz, değer yaratan ve değişim değeri olan bir şeye dönüştürmek.

Uygun

Yol çoğunlukla düz değildir tekrarlıdır.

İnovasyon Tanımı

İnovasyon, tüketiciler ve şirket için özgün değeri olan bir şey yaratmak ve sunmaktır Bir "sunumun" inovasyon olarak düşünülebilmesi için üç özellik gerekmektedir.

İNOVASYON ÇEŞİTLERİ

DÖNÜŞÜMCÜ
İNOVASYON

DETAYLAR

KATEGORİ
İNOVASYONU

DETAYLAR

PAZAR
İNOVASYONU

DETAYLAR

OPERASYONEL
İNOVASYON

DETAYLAR

İnovasyon başarısı

Başarılı inovasyon, inovasyon yeteneklerinin gelişimini gerektiren yapı ve disiplinle ortaya çıkar. Güçlü ve sürdürülebilir inovasyon yetenekleri güçlü inovasyon model tasarımıyla gerçeğe dönüşür.

İnovasyon Model Tasarımı

Menu
İnovasyon

Neden İnovasyon?

Pazar/tüketici ihtiyaçlarını tahmin etmek ve bu ihtiyaçları yeni ürünler, hizmetler ve üstün kaliteyle sürekli tatmin etmek
Sunumlar, kurum içi verimlilik ve fikri mülkiyet konularında farklılaşarak ve üstünlük sağlayarak rekabet boşluklarını genişletmek
Hem işletme, hem de toplum için değer yaratmak
En iyi yetenekleri bularak şirketi "çalışılacak bir iş yeri" haline getirmek

YENİLİĞE GİDEN YOL

KEŞİF


Daha önceden bilinmeyen veya tanınmayan bir şeyi ortaya çıkarmak.


Görünür

BULUŞ


Deneme yoluyla "bilineni" dönüştürerek yeni bir şey yaratmak.


Olanaklı

İNOVASYON


Düşünceyi benzersiz, değer yaratan ve değişim değeri olan bir şeye dönüştürmek.


Uygun

Yol çoğunlukla düz değil tekrarlıdır.

İnovasyon Tanımı

İnovasyon, tüketiciler ve şirket için özgün değeri olan bir şey yaratmak ve sunmaktır Bir "sunumun" inovasyon olarak düşünülebilmesi için üç özellik gerekmektedir.

BENZERSİZ

Benzersiz
- Sadece ürünle değil değer zincirinin herhangi bir parçasıyla ilgili olabilir.

DEĞER YARATAN

İnsan hayatında pozitif etki
- Ürün, hizmet veya iş olabilir
- Sadece şirket için değer yaratıyorsa yeterli değildir

DEĞİŞİM DEĞERİNE SAHİP

İnsanlar bunun için bir şey vermek veya değiş tokuş etmek isterler
- Zaman, destek, fikir gibi parasal değerin ötesinde bir şey olabilir

DÖNÜŞÜMCÜ
İNOVASYON

DETAYLAR

KATEGORİ
İNOVASYON

DETAYLAR

PAZAR
İNOVASYONU

DETAYLAR

OPERASYONEL
İNOVASYON

DETAYLAR

İnovasyon Başarısı

Başarılı inovasyon, inovasyon yeteneklerinin gelişimini gerektiren yapı ve disiplinle ortaya çıkar. Güçlü ve sürdürülebilir inovasyon yetenekleri güçlü inovasyon model tasarımıyla gerçeğe dönüşür.